O MNIE

Jestem ekspertem w zakresie muzykoterapii. Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski oraz Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

ZNAJDŹ MNIE

natalia.bury@musiccare.com.pl

flag_yellow_low

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

PROW-2014-2020-logo-kolor