WIĘCEJ O MNIE

Jestem ekspertem w zakresie muzykoterapii, ale przede wszystkim praktykiem. Pracuję z dziećmi, seniorami, osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, jak też z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Podstawą mojej wiedzy i umiejętności są studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia z zakresu muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ale nie tylko! Od dzieciństwa jestem związana z muzyką. Grałam i prowadziłam zespoły muzyczne. Jako sopranistka śpiewałam w chórze, współpracując na stałe m.in. z Piotrem Rubikiem oraz Zbigniewem Wodeckim.

Zachwycona efektami muzykoterapii przeprowadziłam własne badania technik muzykoterapeutycznych w pokonywaniu nieśmiałości. Wszystko oparte na realnej pracy z ludźmi, w której skupiam się przede wszystkim na pozamuzycznych potrzebach takich jak samorealizacja, akceptacja otoczenia i komunikacja z nim.

Osoby, z którymi pracuję muszą czuć się bezpieczne. Przykładam do tego wielką wagę. Moje sesje i zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy naukowe, wykorzystują wyłącznie metody akceptowane przez  m.in. American Music Therapy Association i Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów.

Podsumowując – muzyką robię to, co psychoterapeuta robi słowem. Techniki muzykoterapeutyczne przynoszą ogromne efekty. Świadczą o tym opnie ludzi, z którymi pracowałam i które możesz przeczytać na mojej stronie.

Zobacz, w czym Tobie może pomóc muzykoterapia.

Zapraszam,

Natalia Bury

 

www.musictherapy.org

arteterapia.pl

MOJA HISTORIA

Nieoczywisty początek

Zanim wiedziałam, czym jest muzykoterapia, wiedziałam, że moją pasją jest muzyka. Wszystko zaczęło się oczywiście w szkole na lekcjach muzyki, a chęć grania i rozwijania swoich pasji mogłam zrealizować w … kościele, w którym znalazłam swoje pierwsze zespoły. Niedługo potem rozwijałam już dziecięcą scholę, ucząc małe dzieci śpiewu i gry. Tu pojawiły się pierwsze przebłyski. Okazało się, że nieśmiałe dzieci w otoczeniu muzyki i instrumentów otwierały się na świat, ale przede wszystkim zyskiwały poczucie własnej wartości.

Ten dobry początek utwierdził mnie w przekonaniu, że chcę być bliżej ludzi, dzieci …i pomagać im się rozwijać.

Czas rozwoju i potwierdzenia

Podczas studiów pedagogicznych trafiłam do chóru współpracującego z gwiazdami takimi jak Zbigniew Wodecki i Piotr Rubik. Koncertowałam długi czas. Spotkałam wtedy wielu fantastycznych muzyków, przy których mogłam się rozwijać. Dodatkowo, z racji studiów, poznawałam wspaniałych pedagogów i psychologów. Okazało się, że te dwa, wydawałoby się odległe sobie, środowiska mają podobne do moich wnioski. Muzyka to ważne i silne narzędzie, które pomaga pracować  na głębokich relacjach. Może wspierać, umacniać, uczyć…

Zainteresowałam się zatem efektami muzykowania. Szukałam, czerpałam, krążyłam wokół nurtującego zagadnienia, aż w końcu napisałam pracę magisterską na ten temat. Tym sposobem zagłębiłam się w to jeszcze bardziej.

 

Frustracja

Po studiach rozpoczęłam pracę w przedszkolu i szkole podstawowej. To stało się punktem zwrotnym. Zauważyłam, że system oświaty nie dba o ważne, wartościowe relacje w placówkach, o warunki , w których dzieci mogłyby rozwinąć delikatne skrzydła. System skutecznie uniemożliwia, a przynajmniej utrudnia dobrym nauczycielom dotarcie do potencjału małego dziecka.  Stwierdziłam, że nie chce przez następne lata tkwić w czymś, co mnie rozczarowuje na co dzień. Postanowiłam to zmienić…

Rozkwit pasji i profesjonalizm

Jeszcze w trakcie pracy w szkole rozpoczęłam studia na Akademii Muzycznej w Katowicach. Bardzo mocno przekonywałam się do zachwycających mnie metod muzykoterapii, opartych na budowaniu wspierającej relacji.

Moje podejście do wartości cennej komunikacji intra- i interpersonalnej oraz pomocy w pokonywaniu nieśmiałości potwierdził również Prezes Stowarzyszenia Muzykoterapii. W między czasie zaowocowało to oczywiście badaniami na temat technik muzykoterapeutycznych w terapii nieśmiałości. Zaczęłam prowadzić wiele zajęć, występować na konferencjach, prezentując wyniki swoich badań i dzieląc się doświadczeniami.

Tak doszłam do momentu, w którym jestem teraz i w którym mogę dziś pomagać innym zmieniać swoje życie na wielu płaszczyznach.