Dla firm. Dla biznesu.

  • Natalia Bury
  • 9 kwietnia, 2018

Dla firm:

zajęcia integrujące grupę pracowników

aktywizujące

relaksacja

rozwój osobisty, odkrywanie potencjału

budowanie samoświadomości, troska o potrzeby 

Indywidualne sesje muzykoterapeutyczne

  • Natalia Bury
  • 15 sierpnia, 2016

Dla dzieci ze spektrum, z trudnościami w zachowaniu.

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną,

z nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami w rozwoju,

Dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.