Dla dzieci ze spektrum, z trudnościami w zachowaniu.

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną,

z nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami w rozwoju,

Dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.  

Celem muzykoterapeutów jest rozwój wewnętrznego potencjału uczestników swoich sesji,

aby mogli  oni osiągnąć lepszą integrację intra- i interpersonalną,

a w konsekwencji lepszą jakość życia 

(na podstawie definicji Światowej Federacji Muzykoterapeutów)

Jak wygląda sesja

W przytulnym gabinecie na Gaju oraz w przestronnej sali w Bystrzycy poprzez techniki muzykoterapii rozwijam UMIEJĘTNOŚCI

 • społeczne,
 • komunikacyjne,
 • skupienia uwagi,
 • koordynacji wzrokowo-słuchowo- ruchowej,
 • ekspresję emocji, w tym umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami…

Wszystko w atmosferze odkrywania potencjału dziecka, wzmacniania, przyjaznego budowania muzycznej relacji i dialogu 🌱

Poprzez muzykoterapię mam szansę poznać aktualne uczucia dziecka z trudnościami w komunikacji(!) dzięki …jego szczerej, niczym nieposkromionej ekspresji muzycznej.

🌱 Ćwiczymy koncentrację, wydłużamy umiejętność skupienia uwagi, radzenie sobie z emocjami. Instrumenty pomagają dostymulować, odczuwać wszystkimi zmysłami siebie i swoje działania, w tym ich konsekwencje.

Prowadzę m.in. terapię dziecka nadpobudliwego, nieśmiałego, dziecka ze spektrum, z nieharmonijnym rozwojem oraz z porażeniem mózgowym.

👉 Spotykam się z Waszymi wyjątkowymi dziećmi

 • we Wrocławiu na Jesionowej 35/1  w Rodzinkowo!
 • w Bystrzycy (Gmina Oława) na Kościuszki 45 w sali terapeutycznej SP
 • A TAKŻE NA WIZYTACH DOMOWYCH (w przypadku trudności w przemieszczaniu się dziecka) w Gminie Oława oraz na terenie Wrocławia i okolic.

🌱We wtorki oraz w czwartki
🌱Sesje indywidualne.
🌱Dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.
🌱 WIZYTY DOMOWE termin do ustalenia.

————————————————————————————

Sesja muzykoterapeutyczna odbywa się zwykle raz w tygodniu

i trwa od 30 do 60 minut.

Podczas spotkania wykorzystuje się:

 1. grę na profesjonalnych instrumentach do terapii muzycznej (liry, bębny, kołyska)
 2. grę na standartowych instrumentach muzycznych (gitara, pianino, instrumenty perkusyjne)
 3. śpiew
 4. improwizację wokalną i instrumentalną
 5. ruch do muzyki – taniec
 6. relaksację, słuchanie muzyki
Warsztaty były bardzo przydatne, gdyż wiele metod/technik można wykorzystać w pracy z dziećmi z innymi niż nieśmiałość problemami/zaburzeniami.

Aneta Królczyk

Studentka II roku Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Zajęcia z Natalią sprawiły ogromną radość naszym seniorom, cierpiącym na demencję. Jej śpiew, granie i niezwykłe ciepło sprawiły, że ich twarzach pojawiły się uśmiechy i entuzjazm.

Maria Koźmińska-Brygoła

Kierownik Dziennego Domu Pomocy ``Na Ciepłej``